แนะนำสถานศึกษา

ประวัติโดยย่อ

ปี1988 Saitama International School ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ปี1989 ได้รับการยอมรับจากสมาคมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ปี1990 เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อเดือนเมษายน มีนักเรียนหลายท่านที่ได้สำเร็จการศึกษาจากที่นี่และแยกย้ายไปเรียนหรือทำงานในสาขาต่างๆ

Feature

ชื่อโรงเรียน Saitama International School
วันที่ก่อตั้ง 1ตุลาคม 1988
ผู้อำนวยการ Sato Osamu
ได้รับการรับรองจาก สมาคมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
จำนวนคณาจารย์ 22ท่าน
ความจุ 237ท่าน
ที่อยู่ 2-101 Sakuragi-cho, Kumagaya-shi, Saitama-ken 360-0036
TEL +81-48-526-4155
FAX +81-48-526-4157
URL http://www.saisc.jp/
E-mail gakuenn@saisc.jp
埼玉国際学園外観パース

 

นโยบายการเรียนการสอน

  • ทำการสอนและฝึกฝนทักษะภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
  • นอกเหนือจากการให้ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาญี่ปุ่นแล้ว โรงเรียนยังมุ่งเน้นฝึกฝน ทักษะให้นักเรียนสรุปตีความการอ่านและ แสดงความเห็นส่วนตัวด้วยภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียน
  • ทำการฝึกทักษะทางด้านการสอบวัดระดับ JLPT (Japanese Language Proficiency Test) เพื่อใช้ในการเรียนต่อ โรงเรียนวิชาชีพ (Semmon Gakkou) มหาวิทยาลัย (ทั้งระดับปริญญาตรีและโท)
  • ทำการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสอดแทรกวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของญี่ปุ่นในการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้เข้าใจและสามารถสัมผัสถึงวัฒนธรรมเหล่านั้นได้

 

このページの先頭へ戻る