หลักสูตร

หลักสูตรเรียนต่อ

หลักสูตร วิชา เวลาเรียโดยรวม หมายเหตุ
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นคอร์ส 2 ปี เริ่มเรียนระดับต้น หรือกลาง 900ชั่วโมง เริ่มเรียนเมษายน
ระยะเวลา2ปี(85สัปดาห์)
รวม1,700ชั่วโมง
คันจิและคำศัพท์ 160ชั่วโมง
การอ่าน 160ชั่วโมง
การฟัง 160ชั่วโมง
สนทนา 160ชั่วโมง
เรียงความและสถาณการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน 160ชั่วโมง
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นคอร์ส 1 ปี 9 เดือน เริ่มเรียนระดับต้น หรือกลาง 800ชั่วโมง เริ่มเรียนกรกฏาคม
ระยะเวลา1ปี9เดือน(75สัปดาห์)
รวม1,500ชั่วโมง
คันจิและคำศัพท์ 140ชั่วโมง
การอ่าน 140ชั่วโมง
การฟัง 140ชั่วโมง
สนทนา 140ชั่วโมง
เรียงความและสถาณการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน 140ชั่วโมง
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นคอร์ส 1 ปี 6 เดือน เริ่มเรียนระดับต้น หรือกลาง 800ชั่วโมง เริ่มเรียนตุลาคม
ระยะเวลา1ปี6เดือน(65สัปดาห์)
รวม1,300ชั่วโมง
คันจิและคำศัพท์ 100ชั่วโมง
การอ่าน 100ชั่วโมง
การฟัง 100ชั่วโมง
สนทนา 100ชั่วโมง
เรียงความและสถาณการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน 100ชั่วโมง
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นคอร์ส 1 ปี 3 เดือน เริ่มเรียนระดับต้น หรือกลาง 300ชั่วโมง เริ่มเรียนมกราคม
ระยะเวลา1ปี3เดือน(55สัปดาห์)
รวม1,100ชั่วโมง
คันจิและคำศัพท์ 160ชั่วโมง
การอ่าน 160ชั่วโมง
การฟัง 160ชั่วโมง
สนทนา 160ชั่วโมง
เรียงความและสถาณการณ์ญี่ปุ่นในปัจจุบัน 160ชั่วโมง

 

このページの先頭へ戻る