ผู้ ติดต่อ

ทางโรงเรียน

Saitama International Schoolมีระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ติดต่อดังต่อไปนี้

1.จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามกฏหมาย

ทางโรงเรียนจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวตามที่กฏหมายกำหนดไว้ทุกประการ

2.การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวที่โรงเรียนได้มาทั้งหมดนั้น ได้มาโดยวิธีชอบธรรม ทางโรงเรียนจะชี้แจงถึงจุดประสงค์เมื่อมีการขอข้อมูลส่วนตัว

3.การใช้ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวตามที่Privacy noticeกล่าวมาทั้งหมดคือข้อมูลเช่น ชื่อ นามสกุล,วันเดือนปีเกิด,เบอร์โทรศัพท์,ที่อยู่,E-mail หรือข้อมูลอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ทางโรงเรียนขอไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามด้านล่างนี้ เกี่ยวกับเรื่องการมาเรียนหรือส่งเอกสารทางธุรกรรมของโรงเรียน การติดต่อเพื่อแจ้งให้ทราบซึ่งทางโรงเรียนจะปฏิบัติตาม“กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด”

4.การส่งข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลที่สาม

ทางโรงเรียนจะไม่มีการส่งข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลที่สาม ยกเว้นจะได้รับความเห็นชอบของเจ้าตัวก่อน

5.การจัดการข้อมูลส่วนตัว

ทางโรงเรียนได้เก็บข้อมูลส่วนตัวด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งเป็นการจัดการที่ปลอดภัย มีมาตราการการรักษาความปลอดภัยรองรับ มิให้ข้อมูลสูญหาย,แก้ไขโดยพละการ หรือ เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด และทางเวปไซต์ของโรงเรียนได้ใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสเพื่อมิให้บุลคคลที่สามล่วงรู้ถึงข้อมูลเมื่อทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวลงในเวปไซต์แล้ว

6.การเริ่มเปิดใช้งาน แก้ไข หยุดการใช้งาน และลบข้อมูลส่วนตัว

ในกรณีที่ทางเวปไซต์ด้รับการแจ้งขอทำธุรกรรมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวในเรื่องการเริ่มเปิดใช้งาน แก้ไข หยุดการใช้งาน และลบข้อมูลส่วนตัว ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบคำร้อง และดำเนินการขั้นตอนทางกฏหมายในเวลาที่เหมาะสม

1)ในกรณีที่ต้องการเริ่มเปิดใช้งาน

กรุณายื่นคำร้องหรือติดต่อสอบถามมาทางบริษัทของเรา เมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทางบริษัทจะส่งจดหมายแจ้งไปทางไปรษณีย์ โดยจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับการยื่นคำร้องจนถึงส่งจดหมายเพื่อเรียนให้ทราบเป็นเวลา4สัปดาห์ ทั้งนี้ทางบริษัทขอความกรุณาให้ผู้ยื่นคำร้องจ่ายค่าธุรกรรมทั้งหมด

2)การเปลี่ยนแปลงหรือหยุดการใช้งาน

กรุณายื่นคำร้องหรือติดต่อสอบถามมาทางบริษัทของเรา เมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทางบริษัทจะส่งจดหมายแจ้งไปทางไปรษณีย์ โดยจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ได้รับการยื่นคำร้องจนถึงส่งจดหมายเพื่อเรียนให้ทราบเป็นเวลา4สัปดาห์

7.โครงสร้าง องค์กร การศึกษา

1)ทางบริษัทได้มีการจัดสร้างองค์กรมาเพื่อคอยจัดการข้อมูลส่วนตัว และควบคุมดูแลว่าข้อมูลนั้นใช้ไปในทางที่ถูกต้อง
2)ทางบริษัทได้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองนโยบายที่ได้ตั้งขึ้นมา

8.การปรับนโยบายข้อมูลส่วนตัว(privacy notice)

ทางบริษัทจะมีการปรับนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวและกฏหมาย

9.เกี่ยวกับข้อมูลCookie

เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้งานเวปไซต์ของทางโรงเรียนได้อย่างสะดวก ทางเวปไซต์ได้มีการส่งข้อมูลCookieไปยังเครื่องของท่าน โดยที่Cookieคือ การเซฟข้อมูลขนาดเล็กและสร้างสัญลักษณ์ไว้บนฮาร์ดดิสก์ของท่าน โดยส่วนหนึ่งของเพจจะอ่านข้อมูลของCookieที่เซฟไว้ในเครื่องและเรียกใช้ทำให้ท่านไม่ต้องเสียเวลาโหลดมาก โดยทางเวปไซต์มิได้ใช้Cookieเพื่อที่จะขโมยข้อมูลส่วนตัวแต่อย่างใด และข้อมูลCookieดังกล่าวไม่สามารถเปิดได้โดยบุคคลที่สามได้


このページの先頭へ戻る