หลักสูตรระยะยาว

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน

  • ผู้ที่ได้รับการศึกษามากกว่า12ปีขึ้นไป (ประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น)สำหรับผู้สมัครทั่วไปจะต้องโสดและไม่เคยมาที่ญี่ปุ่นด้วยวีซ่าpre-collegeมาก่อน
  • สำหรับผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจำเป็นจะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว150ชั่วโมงหรือสอบวัดระดับ4(JLPT)ขึ้นไปผ่านเสียก่อน
  • สำหรับผู้สมัครทั่วไปที่มีอายุต่ำกว่า25ปี จะต้องระบุเหตุผลในการเข้าเรียน ยิ่งอายุมากเท่าไหร่ หลักฐานและประวัติจะต้องละเอียดมากขึ้นเท่านั้น

    *สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าเรียนในเดือนมกราคม จำเป็นจะต้องสอบวัดระดับ3(JLPT)ขึ้นไปผ่านเสียก่อน
    *สำหรับผู้ที่เคยผ่านการหลักสูตรระยะยาวจากโรงเรียนอื่นมาแล้วต้องการจะมาเรียน ณ โรงเรียนนี้ กรุณาติดต่อกับทางโรงเรียนก่อน
    ใบสมัครสามารถดาวนโหลดได้ตามลิงค์ ด้านล่าง หรือสามารถติดต่อขอให้ทางโรงเรียนส่งไปทางไปรษณีย์ก็ได้

จำนวนการรับสมัครนักเรียน

ประเภท มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม รวม
จำนวน 10 60 30 60 160

* จำนวนการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร วันเปิดภาคเรียน

  ระยะเวลา ระยะเวลารับสมัคร วันที่ส่งเรื่องไปยังกองตรวจคนเข้าเมือง วันส่งใบรับรองกลับ วันเปิดเรียน
เมษายน
(คอร์สA)
2ปี 1กันยายน~31 ตุลาคม กลางเดือนพฤษจิกายน ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 5กุมภาพันธ์
กรกฎาคม
(คอร์สB)
1ปี9เดือน 15มกราคม~28กุมภาพันธ์ สิ้นเดือนมีนาคม สิ้นเดือนพฤษภาคม 5กรกฎาคม
ตุลาคม
(คอร์สC)
1ปี6เดือน 25มีนาคม~30เมษายน สิ้นเดือนพฤษภาคม สิ้นเดือนสิงหาคม 5ตุลาคม
มกราคม
(คอร์สD)
1ปี3เดือน 1กรกฎาคม~31สิงหาคม สิ้นเดือนกันยายน สิ้นเดือนพฤศจิกายน 5มกราคม

*ในกรณีที่วันเปิดเรียนเป็นวันหยุดจะให้วันถัดไปเป็นวันเปิดเรียนแทน
เวลาในการปรึกษา: จันทร์~ศุกร์ (8.30~18.00) ปรึกษาเป็นภาษาอังกฤษและจีนได้
* ทางโรงเรียนจะเริ่มรับนักเรียนใหม่ครึ่งปีก่อนการเปิดเรียน อาจมีบางกรณีที่เอกสารไม่ครบ และเขียนผิดพลาดได้ เป็นไปได้กรุณาสมัครตั้งแต่เนิ่นๆ

 

このページの先頭へ戻る