การรับสมัครนักเรียน

หลักสูตรระยะยาว

長期コース

หลักสูตรระยะสั้น

短期3ヵ月コース

สำหรับผู้ที่มีใบรับรองสถานภาพการพำนัก

在留資格をお持ちの方

 

 

このページの先頭へ戻る